Antalyaarkadas.net
antalyaarkadas.net expired on 07/15/2017 and is pending renewal or deletion.

Backorder Domain

Regulamin


Regulamin


Jesteśmy grupą wykształconych ludzi a nie oszustów także nie obawiaj się formy zakupu.
Zasada jest prosta, przelew dotrze otrzymasz pracę.


§ 1. Zasady ogólne


1. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.prezentacjamaturalna.com.pl (zwanego Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma (zwana dalej Administratorem).
3. Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

§ 2. Działalność i przedmiot Serwisu


1. Przedmiotem Serwisu jest pomoc w przygotowaniu się do matury z języka polskiego, poprzez sprzedaż wzorcowych prezentacji maturalnych oraz opracowanie nowych prac.
2. Pod pojęciem prezentacja maturalna należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci plików komputerowych, które mogą zawierać poza tekstami - grafikę, dźwięki i animacje.
3. W skład prezentacji maturalnej wchodzi: Bibliografia (literatura podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, treść prezentacji od 3 – 10 stron. Dodatkowo niektóre prezentacje maturalne zawierają karty cytatów, prezentacje w formacie Power Point, reprodukcje obrazów formatach graficznych, fragmenty animacji w odpowiednich formatach.

 

§ 3. Realizacja zamówienia prac gotowych


1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim wzorce prezentacji maturalnych.
2. Do realizacji zamówienia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej prezentacji i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikom na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Płatności przyjmowane są poprzez kanały płatności serwisu przelewy24.pl, bądź bezpośrednio na firmowe konto bankowe.
4. Podstawowym sposobem dostawy zamówionej prezentacji maturalnej jest udostępnienie linka do zamówionej pracy, wysłanego na podany w zamówieniu adres mailowy, lub przesłanie pracy za pośrednictwem poczty email.
5. Ważność otrzymanego linka do zamówionej prezentacji maturalnej wynosi 36 godziny od chwili złożenia zamówienia, jednak po tym terminie jest możliwość wysłania pracy ponownie.
6. Użytkownik ma prawo używać zakupioną prezentację zgodnie z prawem. W szczególności Użytkownik nie ma prawa na wykorzystanie zakupionej prezentacji maturalnej w całości na swoim egzaminie ustnym z języka polskiego.


§ 4. Realizacja zamówienia prac pisanych na zlecenie


1. Realizacja pracy oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami.
2. Odbiór i przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
3. Serwis przesyła pracę drogą elektroniczną. Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
4. Na życzenie Zamawiającego serwis może zawrzeć umowę w formie pisemnej.
5. W skład prezentacji maturalnej wchodzi: Bibliografia (literatura podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, treść prezentacji od 3 – 10 stron. Dodatkowo niektóre prezentacje maturalne zawierają karty cytatów, prezentacje w formacie Power Point, reprodukcje obrazów formatach graficznych, fragmenty animacji (filmów) w odpowiednich formatach.


§ 5. Reklamacje


1. Jeżeli po pobraniu prezentacji Użytkownik stwierdzi uszkodzenie plików, lub niezgodność z tematem i tezą zawartymi w ofercie powinien wysłać reklamację na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.


§ 6. Postanowienia końcowe


1. Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
2. Zastrzegamy jednak, iż sporządzone przez nas opracowania są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.Prezentacja Maturalna
www.prezentacjamaturalna.com.pl

 

pornobolota sexoperrito pornotouro pornoatum pornopoleiro pornocorvo