Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu.


Literatura podmiotu:

1. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

2. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

3. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Mickiewicz, A. Dziady,

5. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

7. Prus, B. Lalka,

8. Tołstoj, L. Anna Karenina,

9. Żeromski, S. Ludzie bezdomni


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)