Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.


Literatura podmiotu:

1. Dygat, S. Jezioro Bodeńskie,

2. Gałczyński, K. I. Śmierć inteligenta,

3. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

4. Mrożek, S. Emigranci,

5. Mrożek, S. Tango,

6. Naruszewicz, A. Chudy literat,

7. Norwid, C. K. Pierścień wielkiej damy,

8. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)