Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów.

 

Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady,

2. City Magazine,

3. Przegląd.

Literatura przedmiotu:

1. Cienkowski, W. Język dla wszystkich,

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, praca zbiorowa pod red. S. Urbańczyka,

3. Markowski, A. Tyle trudnych stów.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)