Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.


Literatura podmiotu:

1. Wybrane przykłady z języka codziennego.

Literatura przedmiotu:

1. Kaczmarczyk, M. Encyklopedia szkolna,

2. Makowiecka, M. Przewodnik po epokach: od antyku do oświecenia,

3. Makowiecka, M. Przewodnik po epokach: od romantyzmu do współczesności,

4. Podobiński S., Zapożyczenia w polskiej leksyce ogólnej i specjalistycznej: wybrane aspekty,

5. Witaszek-Samborska M., Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie,

6. Zawadzki, A. Epoki literackie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)