Portrety Żydów polskich w lit. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Dantyszek, J. Wiersz o Żydach,

2. Konopnicka, M. Mendel Gdański,

3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

4. Mickiewicz, A. Skład zasad,

5. Norwid, C. K. Żydowie polscy,

6. Orzeszkowa, E. Meir Ezofowicz,

7. Orzeszkowa, E. O Żydach i kwestii żydowskiej,

8. Prus, B. Lalka,

9. Reymont, W. Wesele,

10. Słowacki, J. Ksiądz Marek,

11. Stryjkowski, J. Głosy w ciemności,

12. Trembecki, S. Powązki.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook


prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)