Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.

 

Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz W., Ferdydurke,

2. Reymont W., Chłopi,

3. Sienkiewicz H., Janko muzykant,

4. Sienkiewicz H., Szkice węglem.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)