Przedstaw literacki wizerunek Szatana...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1) Baudelaire, Ch. Kwiaty zła,

2) Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

3) Goethe, J. W. Faust,

4) Krasiński, Z. Irydion,

5) Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

6) Milton, J. Raj utracony,

7) Słowacki, J. Kordian,

8) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

9) Przybyszewski, S. Synagoga szatana


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)