Funkcje stroju w literaturze i sztuce.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcje stroju w literaturze i sztuce.


Literatura podmiotu:

1) Prus Bolesław: Lalka,

2) Mrożek Sławomir: Tango,

3) Reymont Władysław Stanisław: Chłopi,

4) Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz,

5) Zapolska Gabriela: Moralność pani Dulskiej,

6) Goethe Joann Wolfgang: Cierpienia młodego Wertera.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)