Motyw starości i różne jego ujęcia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw starości i różne jego ujęcia przedstaw analizując wybrane utwory.


Literatura podmiotu:

1) Hemingway E., Stary człowiek i morze,

2) Konopnicka M., Mendel Gdański,

3) Świrszczyńska A, Stara wariatka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)