Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.


Literatura podmiotu:

1. Georgie Byron „Giaur”,

2. Tadeusz Konwicki „Mała Apokalipsa”,

3.Adam Mickiewicz „Dziady” (cz. IV),

4. Wisława Szymborska „Wiersze wybrane”, „Na wieży Babel”,

5. Janusz Leon Wiśniewski „Samotność w sieci”


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)