Obraz żołnierza w literaturze.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Obraz żołnierza w literaturze.

 

Literatura podmiotu:

1. Broniewski W., Żołnierz polski

2. Gałczyński K.I., Pieśń o Żołnierzach z Westerplatte

3. Kamiński A., Kamienie na szaniec,

4. Mickiewicz A., Reduta Ordona


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)