Bezbronność, tchórzostwo, męstwo.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bezbronność, tchórzostwo, męstwo. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw swoje rozważania na temat postaw człowieka wobec otaczającego świata.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Nałkowska Zofia, Granica,

2. Orzeszkowa Eliza, Tadeusz

3. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)