Konflikty pokoleń w wybranych utworach literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Konflikty pokoleń w wybranych utworach literackich. Omawiając zagadnienie na podstawie analizy dzieł literackich, zwróć uwagę na źródło i przebieg sporu.

 

Literatura podmiotu:

A. Asnyk Do młodych

W. Gombrowicz Ferdydurke, 

A. Mickiewicz Oda do młodości,

G. Zapolska Moralność pani Dulskiej,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)