Zjawy, wiedźmy i inne istoty nadprzyrodzone w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zjawy, wiedźmy i inne istoty nadprzyrodzone w literaturze. Opisz najciekawsze kreacje i ich funkcje na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata,

2. Mickiewicz Adam, Dziady cz. II, IV,

3. Stoker Bram, Dracula,

4. Szekspir William, Makbet,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)