Sens cierpienia. Rozważ ten temat na podstawie

E-mail

Cena: 49 zł

 

Sens cierpienia. Rozważ ten temat na podstawie wybranych przykładów z literatury polskiej i/lub obcej.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Autor Nieznany, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

2. Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu

3. Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

4. Szekspir William, Hamlet,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)