Motyw cierpienia w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw cierpienia w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

I Literatura podmiotu;

 1. Borowski T., Proszę państwa do gazu
 2. Goethe J. W., Cierpienie młodego Wertera,
 3. Księga Hioba [w:]  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
 4. Parandowski J., Mitologia,
 5. Żeromski S., Ludzie bezdomni,


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)