Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok

 

I. Literatura podmiotu:

 1. Herbert, Z. Apollo i Marsjasz, Historia Minotaura, Nike, która się waha
 2. Mickiewicz, A. Oda do młodości
 3. Miłosz, Cz. Orfeusz i Eurydyka
 4. Shelley, M. Frankenstein.
 5. Szymborska, W. W rzece Heraklita
 6. Żeromski, S. Syzyfowe prace.


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)