Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej wybrane mity narodowe. Odwołaj się do analizy i interpretacji utworów z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

 1. Gombrowicz, W. Ferdydurke.
 2. Krasiński, I. Psalm miłości
 3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz
 4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem
 5. Wyspiański, S. Wesele.


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)