Tolerancja i nietolerancja-postawy Polaków wobec mniejszości

E-mail

Cena: 49 zł

 

Tolerancja i nietolerancja-postawy Polaków wobec mniejszości narodowych. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

Konopnicka Maria, Mendel Gdański,

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

Miłosz Czesław, Campo di Fiori,

Moczarski Kazimierz, Rozmowy z Katem,

Prus Bolesław, Lalka,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)