Relacje o bohaterach stojących wobec trudnego wyboru postawy

E-mail

Cena: 49 zł

 

Relacje o bohaterach stojących wobec trudnego wyboru postawy życiowej.

 

I. literatura podmiotu:

1. Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

2. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

3. Sienkiewicz Henryk, Potop,

4. Szekspir William, Romeo i Julia,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)