Postawa prometejska i jej odzwierciedlenie w literaturze różnych

E-mail

Cena: 49 zł

 

Postawa prometejska i jej odzwierciedlenie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

 

I. Literatura podmiotu:

Mickiewicz Adam, Dziady cz. III,

Szymborska Wisława, Wołanie do Yeti,

Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)