Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia. Zanalizuj wybrane teksty literackie.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Mickiewicz Adam, Romantyczność

3. Orzeszkowa Eliza,  A... B... C....

4. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem

5. Prus Bolesław, Lalka

6. Słowacki Juliusz, Kordian


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)