Poeta-filozof. Odwołując się do przykładów z różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Poeta-filozof. Odwołując się do przykładów z różnych epok, zaprezentuj problemy filozoficzne i sposoby ich artystycznej prezentacji.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Herbert Zbigniew, Przesłanie Pana Cogito
2. Kochanowski Jan, Treny
3. Leśmian Bolesław, Urszula Kochanowska
4. Twardowski Jan, Szukam


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)