Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się do stwierdzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przywołując utwory literackie prezentujące ludzkie postawy w czasie II wojny światowej.

 

 

I. Literatura podmiotu:

1. Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu

2. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat

3. Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem

4. Nałkowska Zofia, Medaliony


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)