Informatyzacja języka. Przeanalizuj i przedstaw na wybranym...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Informatyzacja języka. Przeanalizuj i przedstaw na wybranym materiale tendencje współczesnego języka, wynikające z upowszechnienia technologii informacyjnej w społeczeństwie (leksyka, frazeologia, słowotwórstwo).

 

I.  Literatura przedmiotu:

1. Cichobłańska Anna, Język internetu,

2. Grzenia Jan, Co język polski zawdzięcza Internetowi?,

3. Lista dyskusyjna dostępna na stronie ...

4. Lista dyskusyjna dostępna na stronie ...

5. Neostrada TP, Serce i rozum (pieprz i sól),


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)