Gwara uczniowska dawniej i dziś. Rozważ przemiany pokoleniowe...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Gwara uczniowska dawniej i dziś. Rozważ przemiany pokoleniowe w tej dziedzinie na podstawie wybranych przykładów.

 

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bliziński Józef, Dziwolągi i humoreski,

2. Wywiad przeprowadzony z uczniami w szkole.

3. Wywiad przeprowadzony z moimi rodzicami.

4. Wywiad przeprowadzony z moimi dziadkami.

5. Przykładowe rozmowy uczniów rożnych pokoleń w szkole


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)