Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, scharakteryzuj występujące w nich środki językowe.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Iwańczyk Przemysław, PO CO NIE JE SZKOŁA,

2. Iwańczyk Przemysław, Polskie drogi śmierci krzyżami znaczone,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)