Zaprezentuj twórczość wybranego pisarza – Mickiewicz

E-mail

Cena: 49 zł

 

Dokonując analizy odpowiednich fragmentów utworów zaprezentuj twórczość wybranego pisarza – Mickiewicz

 

I Literatura podmiotu;

Mickiewicz Adam, Burza

Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod,

Mickiewicz Adam, Oda do młodości,

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

Mickiewicz Adam, To lubię,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)