Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.


Literatura podmiotu:

1. Brodziński K., „0 klasyczności i romantyczności",

2. Gombowicz W., „Ferdydurke",

3. Mickiewicz A., „Ballady i romanse",

4. Mickiewicz A., „Dziady",

5. Mickiewicz A., „Oda do młodości",

6. Orzeszkowa E., „Nad Niemnem",

7. Reymont W. S., „Chłopi",

8. Śniadecki J., „Wybór pism estetyczno-literackich",

9. Żeromski S., „Ludzie bezdomni"


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)