Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 

LIiteratura podmiotu:

1. Sofokles, Antygona,

2. Mickiewicz A., Oda do młodości, 

3. Asnyk A., Do młodych, 

4. Żeromski S., Przedwiośnie,

5. Kuncewiczowa M., Cudzoziemka,

6. Mrożek S., Tango


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)