Od Adama do Batmana. Zaprezentuj i porównaj różne kreacje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Od Adama do Batmana. Zaprezentuj i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Kwiatki św. Franciszka,

2. Bѐdier, J. Pieśń o Rolandzie,

3. Eco, U. Imię róży,

4. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

5. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

6. Nałkowska, Z. Granica,

7. Orzeszkowa, E. Gloria victis,

8. Szekspir, W. Makbet.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)