Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje.

 

Literatura podmiotu: 

1. Aleksander Fredro., Zemsta, 

2. Reymont W., Chłopi,

3. Wyspiański S., Wesele,

4. Mrożek S.,Tango.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)