Polskie pieśni narodowe. Omów przykłady, funkcję i znaczenie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Polskie pieśni narodowe. Omów przykłady, funkcję i znaczenie dla Narodu Polskiego.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Autor Nieznany, Bogurodzica

2. Feliński Alojzy, Boże, coś Polskę 

3. Wybicki Józef, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)