Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów różne sposoby ich kreowania na przykładach utworów z wybranych epok.

 

I Literatura podmiotu:

 Kochanowski Jan, Fraszki. Pieśni. Treny,

 Prus B., Antek.,

 Reymont W., Chłopi,

 Wyspiański S., Wesele,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)