Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

 1. Herling-Grudziński G., Inny Świat,
 2. Gombrowicz W., Ferdydurke,
 3. Mickiewicz A., Pan Tadeusz,
 4. Norwid C.K, Moja piosnka, 
 5. Słowacki J., Kordian,


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)