Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych przykładach.

 

1. Literatura podmiotu:  

a) Goethe Johan Wolfgang, „Cierpienia Młodego Wertera”,   

b) Mickiewicz Adam, „Antologie - Romantyczność”, 

c) Morsztyn Andrzej, „Do trupa”,

d) Szekspir William, „Romeo i Julia”,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)