Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość. Rozważ problem ...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość. Rozważ problem przywołując przykłady z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

2. Prus, B. Lalka.

3. Reymont, W. Chłopi.

4. Sofokles. Antygona.

5. Żeromski, S. Przedwiośnie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)