Adaptacja filmowa – wzbogaca czy zubaża dzieło literackie?...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Adaptacja filmowa – wzbogaca czy zubaża dzieło literackie? Porównując filmy z ich literackimi pierwowzorami, oceń adaptację.

 

Literatura podmiotu:

Literatura:

  1. Conrad J., Jądro ciemności,
  2. King S., Zielona mila,
  3. Mickiewicz A., Pan Tadeusz,

Filmy:

  1. Czas Apokalipsy [film],
  2. Pan Tadeusz [film],
  3. Zielona Mila [film]

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)