Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Oresteia, Żywot Nerona, Kronika polska Anonima i Kadłubka,

2. Doyle, A, C. Studium w szkarłacie,

3. Goszczyński, S. Zamek kainowski,

4. Merimee, P. Carmen,

5. Moczarski, K. Rozmowy z katem,

6. Rittner, T. W małym domku,

7. Słowacki, J. Horsztyński,

8. Słowacki, J. Kordian,

9. Sofokles. Król Edyp,

10. Szekspir, W. Hamlet, Otello, Ryszard III, Makbet,

11. Tołstoj, L. Sonata Kreutzerowska,

12. Wyspiański, S. Wyzwolenie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)