Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Dostojewski, F. Bracia Karamazow,

2. Nałkowska, Z. Profesor Spanner,

3. Parandowski, J. Mit o Atrydach, Mit tebański,

4. Słowacki, J. Balladyna,

5. Słowacki, J. Beatryks Cenci,

6. Stendhal. Czerwone i czarne,

7. Szczepański, J, J. Piąty Anioł.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)