Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Odyseja, Eneida,

2. Kochanowski, J. Do snu,

3. Księga Rodzaju, Księga Daniela, Księga Jeremiasza,

4. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

5. Różewicz, T. Kartoteka,

6. Schulz, B. Sanatorium pod Klepsydrą,

7. Słowacki, J. Lambro,

8. Szekspir, W. Hamlet, Burza, Sen nocy letniej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)