Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Pokolenie II,

2. Camus, Albert. Dżuma,

3. Krasiński, Z. Nie -boska komedia,

4. Miłosz, Cz. Piosenka o końcu świata,

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

6. Tuwim, J. Bal w operze.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)