Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników ukazane na kartach literatury różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Wezwanie do walki,

2. Baczyński, K, K. Elegia o,

3. Gałczyński, K, I. Pieśń o żołnierzach,

4. Księga Samuela, Księga Sędziów,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

6. Mickiewicz, A. Śmierć pułkownika,

7. Pasek, J, Ch. Pamiętniki,

8. Potocki, W. Pospolite ruszenie,

9. Sienkiewicz, H. Bartek Zwycięża,

10. Słowacki, J. Kordian.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)