Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Pokolenie,

2. Baudelaire, Ch. Skargi Ikara,

3. Bedier, J. Pieśń o Rolandzie,

4. Conrad, J. Młodość,

5. Gombrowicz, W. Ferdydurke, Trans- Atlantyk,

6. Mickiewicz, A. Oda do młodości, Pieśń filaretów,

7. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

8. Mrożek, S. Tango,

9. Musset, A. Spowiedź dziecięcia wieku,

10. Parandowski, J. Dedal i Ikar, Wojna trojańska,

11. Rej, M. Żywot człowieka poczciwego,

12. Schiller, F. Ballada Rękojmia,

13. Żeromski, S. Popioły,

14. Żeromski, S. Syzyfowe prace.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)