Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia. Omów na wybranych przykładach literackich z tego okresu.


Literatura podmiotu:

1. Karpiński, F. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim , Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta,

2. Kołłątaj, H. Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, O przyszłym sejmie Anonima listów kilka,

3. Krasicki, I. Świat zepsuty, Hymn do miłości ojczyzny,

4. Niemcewicz, J, U. Powrót posła,

5. Staszic, S. Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego, Przestrogi dla Polski,

6. Wybicki, J. Pieśń legionów polskich we Włoszech.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)