Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Bogurodzica, Patrz Kościuszko na nas z nieba,

2. Baczyński, K, K. Modlitwa do Bogarodzicy,

3. Herbert, Z. 17 IX,

4. Jeziorański- Nowak, J. Kurier z Warszawy,

5. Krasicki, I. Hymn do miłości ojczyzny,

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

7. Słowacki, J. Król Marek,

8. Słowacki, J. Grób Agamemnona,

9. Skarga, P. Kazania sejmowe.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)