Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym,

2. Bѐdier, J. Pieśń o Rolandzie,

3. Dąbrowska, M. Noce i dnie,

4. Eco, U. Imię róży,

5. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

6. Kubiak, Z. Narcyz,

7. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

8. Szekspir, W. Makbet,

9. Raimi, S. Spider- Man,

10. Van Dormael, J. Mr. Nobody.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)