Przedstaw obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę

E-mail

Cena: 49 zł

 

Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę i film.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

2. Kafka, F. Proces.

3. Koterski, M. Dzień świra. [DVD]

4. Nałkowska, Z. Granica.

5. Naruszewicz, A. Chudy literat

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

7. Prus, B. Lalka.

8. Sienkiewicz, H. Szkice węglem

9. Wyspiański, S. Wesele.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)