,,Młodzi” i „starzy” różnych epok.Przedstaw problem konfliktu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

,,Młodzi” i „starzy” różnych epok. Przedstaw problem konfliktu pokoleń,ilustrując go przykładami utworów literackich i publicystycznych.

 

Literatura podmiotu:

1. Asnyk Adam, Do młodych,

2. Brodziński Kazimierz, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej,

3. Mickiewicz Adam, Oda do młodości,

4. Mochnacki Maurycy, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym,

5. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

6. Słowacki Juliusz, Kordian,

7. Śniadecki Jan, O pismach klasycznych i romantycznych,

8. Świętochowski Aleksander, My i Wy.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)